Vaikimisi pilt
Vaikimisi pilt

Selle elupaigatüübi alla paigutatakse Lääne-Euroopas luidetevahelised märjad nõod, mida asustavad hanepaju-kooslused. Et Eestis on hanepaju puhta liigina haruldane – rohkem on levinud tema hübriid hundipajuga, siis pole seda elupaigatüüpi looduses kerge eristada.

Selliseid luidetevahelisi nõgusid, kus kasvavad hane- ja liivpaju kogumikud, leidub Eestis vaid väga väikestel aladel läänesaarte rannikul ja Pakri maastikukaitsealal, sageli koos teise elupaigatüübi – luidetevaheliste niiskete nõgudega (2190).

Elupaigad grupp
Rannikuelupaigad
Elupaigad staatus
Natura elupaik