Huumusetoiteline rabajärv
Herdis Fridolin

Siia kuuluvad eelkõige huumustoitelised (düstroofsed) rabaveekogud – pruuniveelised järved ja rabalaukad, mille vesi on happeline (pH 4–6) ning rohke humiinaine tõttu üsna tume. Ent Eestis arvatakse sellesse elupaigatüüpi ka eriti happelise veega (atsidotroofsed) mineraalmaajärved, millel on tugev sissevool metsa- või sooaladelt, ning pehme pruuni veega segatoitelised veekogud.
Kõige rohkem leidub meil rabajärvi ja -laukaid, kus kõrgemat kasvu kaldaveetaimestik kas puudub või on väga hõre, veesiseseid soontaimi ei kasva ning ka ujulehtedega taimi on vähe, kuid nii kaldal kui ka kaldavees kasvab rohkesti turbasamblaid.

Happelise veega mineraalmaajärvede kaldavett asustavad ja õõtsikut moodustavad soopihla-soovõha-tarnade kooslus ja turbasamblad. Sellesse rühma kuuluvad Viroste, Pikamäe, Koolma, Partsi Mustjärv jt. Põlvamaal.
Tõmmu- ja pehmeveeliste segatoiteliste järvede vesi sisaldab eelmiste omast pisut rohkem mineraalaineid, neis kasvab põhja kinnituvaid veest välja ulatuva õisikuga taimi (elodeiide), ujulehtedega taimi ja mõnes üsna rohkesti konnaosja. Siia rühma kuuluvad näiteks Valguta Mustjärv Tartumaal, Koobassaare järv ja Ubajärv Karula kõrgustiku serval.

Hõlmab Paali kasvukohatüüpe: 6113. Huumustoitelise (düstroofse) veekogu kasvukohatüüp, 6114. Segatoitelise (düseutroofse e. mikrotroofse) veekogu kasvukohatüüp.

Elupaigad grupp
Magevee elupaigad
Elupaigad staatus
Natura elupaik