Vaikimisi pilt
Vaikimisi pilt

Siia elupaigatüüpi on arvatud nii liigirohked aruniidud lubjavaestel kuivadel või parasniisketel muldadel kui ka liigirikkamad paluniidud. Eelmise elupaigatüübiga (6210) võrreldes kasvavad selles toitainete suhtes vähem nõudlikud taimeliigid. Taimkate on, nagu niitudel üldse, kujunenud pikaaegse karjatamise või niitmise mõjul. Et see püsiks, tuleb jätkata majandamist tavapärasel viisil, seejuures mitte väetades.

Niisugused niidud on levinud üle Eesti lubjavaeste liiv- ja liivsavimuldadega aladel.

Hõlmab Paali kasvukohatüüpe 213. Paluniitude tüübirühm, 214. Pärisaruniitude tüübirühm.

Elupaigad grupp
Niidud
Elupaigad staatus
Natura elupaik