Taevaskoda
Reigo Roasto

See elupaigatüüp hõlmab devoni liivakivi paljandeid Lõuna- ja Kagu-Eestis ürgorgude järskudel veerudel Ahja, Võhandu ja Piusa jõe kallastel, aga ka Kallastel Peipsi järve kaldal. Liivakivipaljandeid leidub samuti Põhja-Eesti pankrannikul ehk klindil, kus avanevad ordoviitsiumi liivakivi lademed.

Hõlmab Paali kasvukohatüüpi 4112. Liivakivitaimestu kasvukohatüüp.

Elupaigad grupp
Paljandid ja koopad
Elupaigad staatus
Natura elupaik