Terminoloogia

Valdkonna terminoloogia on aja jooksul mitmekesistunud. Kõige pikaajalisemalt ja laialdasemalt on kasutatud terminit „ökosüsteemiteenused“ (ecosystem services), millega paralleelselt on eesti keeles viimasel ajal hakatud kasutama vasteid „looduse hüved“ ja „ökosüsteemide hüved“. Inglise keeles on hoogustunud IPBES-i [1] juurutatud termini „looduse panus“ (nature’s contributions to people) kasutamine, mis võimaldab paremini hõlmata asjaolu, et looduse panus ei ole alati vaid positiivne (nt on sõralised oluline ulukiliha allikas, aga samas on nad ka metsakahjustuste tekitajad). Elurikkuse ja ökosüsteemide väärtusi püütakse sotsiaal-majanduslikesse arvepidamissüsteemidesse lõimida ka majanduslikuma sisuga „looduskapitali“ (natural capital) mõiste abil.

 

Eestikeelne terminoloogia vajab veel kokkuleppimist.

 

 

 

 

Viimati muudetud 03.09.2021

-----------------------------------------------------------

[1] IPBES – Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, elurikkuse ja loodushüvede koostöökogu. https://ipbes.net/