Vaikimisi pilt
Vaikimisi pilt

Need on rannikuabajad, kus jõe- ja merevesi segunevad. Keskkonda kujundavad siin ka aeglase voolu tingimustes ladestuvad jõesetted.

Eesti rannikul saab lehtersuudmena käsitleda vaid Matsalu lahte, kus soolsus suureneb enam-vähem ühtlaselt – magedaveelisest Kasari jõe suudmealast kuni kuue promillini Väinameres. Matsalu laht on äärmiselt madal – suuremal osal sellest ei küüni vee sügavus kolme meetrini, idaosas jääb koguni alla meetri. Vesi on siin üsna hägune (läbipaistvus alla 1,5 m), suve lõpupoole halveneb läbipaistvus tavaliselt veelgi, sest jõed kannavad lahte orgaanilisi osakesi ja toitainerikkas lahes areneb massiliselt taimhõljum (fütoplankton).

Elupaigad grupp
Rannikuelupaigad
Elupaigad staatus
Natura elupaik