Kadastik Hanikatsil
Reigo Roasto

Poollooduslikud kooslused, kus kadakas katab vähemalt kolmandiku alast. Kui kadakat on vähem, siis on tegemist looniiduga (6280) või kuiva niiduga lubjarikkal mullal (6210). Kadastikud on levinud peamiselt looaladel, vähemal määral sisemaa nõmmedel, kus alustaimestik meenutab kuivade nõmmede oma (4030). Seal, kus kadastikud on jäänud looduse hooleks – mahajäetud niitudel ja karjamaadel – muutuvad need ülitihedaks ning kooslused seega liigivaesemaks.

Lookadastikke leidub kõige rohkem Saaremaal ning Loode- ja Põhja-Eesti paepealsetel, nõmmekadastikke sisemaa liiva-aladel.

Hõlmab Paali kasvukohatüüpe: 2111. Kuiva looniidu kasvukohatüüp, 2121. Kuiva nõmmeniidu kasvukohatüüp.

Elupaigad grupp
Nõmmed, liivikud ja kadastikud
Elupaigad staatus
Natura elupaik