Harilik kopsusamblik
Eestimaa Looduse Fond

Kodanikuteaduse algatus “Tähelepanu! Valmis olla! Samblik!” 

Eestimaa Looduse Fond (ELF) kutsub kõiki huvilisi kaasa lööma kodanikuteaduse algatuses “Tähelepanu! Valmis olla! Samblik!”, mille käigus kaardistatakse meie metsasamblikke.  Osalejate panus aitab Tartu Ülikooli samblikeuurijatel saada ülevaate, millised samblikud on meie metsamaadel levinud ja anda soovitusi samblike liigirikkuse säilitamiseks tulevikus.

Teadusalgatuses osalemise saab hõlpsasti ühendada perekondliku jalutuskäigu, jooksuringi või matkaga loodusesse. Algatuses osalemiseks tuleb lihtsalt minna metsa või raiesmikule, leida seal jämedaim puu, teha foto ning panna mobiilsesse või paberil vaatlusvormi kirja oma tähelepanekud. Vaatlusandmed saab mugavalt sisestada ning rohkem infot algatuse kohta leiab veebilehel www.samblikud.ee.

Seni ei ole samblike levikut Eestis väga ulatuslikult uuritud, kuna samblikega tegelevaid teadlasi on Eestis vähe. “Inimesed saavad siin teadlastele appi tulla, et koguda just üle Eesti samblike kohta andmeid ning panustada nõnda looduskaitses vajalike teadusandmete kogumisse. Lisaks annavad teadlased osalejatele liigileidude kohta tagasisidet ning nõnda saavad ka inimesed ise oma kodu-  või puhkepiirkonna looduse kohta nii mõndagi uut teada,” rääkis ELFi looduskaitse ekspert ja algatuse eestvedaja Silvia Lotman.

Sageli arvatakse, et samblikud on taimed, tegelikult on nad aga nutikad seened, kes on õppinud koos elama mikrovetikate või tsüanobakteritega. “Tihtilugu tagaplaanile jäävad samblikud täidavad looduses tähtsat rolli. Näiteks osalevad mullatekkes, seovad õhust süsinikku, pakuvad loomadele varjupaika ning väärt kõhutäit ja palju muud,” ütles Tartu Ülikooli samblikeuurija Polina Degtjarenko. “Soovime kogutud andmete põhjal hinnata mitmete metsamblikke seisundit Eesti metsades ning anda soovitusi samblikega arvestavamaks metsade majandamiseks.”

Teadusalgatuse raames oodatakse kõiki samblikuvaatlusi suurimatest puudest ja nendel leiduvatest samblikest, muuhulgas on teadlaste huviorbiidis vanade metsadega seotud samblikud: harilik kopsusamblik, kilpsamblikud, haava-tardsamblik ja jahu-hallsamblik. 

Teadusalgatus  “Tähelepanu! Valmis olla! Samblik!” toimub ELF projekti “NaturallyEst” raames. Algatust veab ELF koos Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi teadlastega. ELF tänab projekti rahastajaid: Euroopa Liidu LIFE’i programmi, SA Keskkonnainvesteeringute Keskust ja Sigrid Rausingu Fondi.

NB - vabatahtlikuks registreerimine ei ole vajalik! 

Ajaline kestus:

Kuni november 2021 Projekt on lõppenud

Otsekontakt:

Uurimust kirjeldavad märksõnad:

Eesmärk:

Koguda üle Eesti samblike andmeid, et mõista, kuidas samblikud meie metsamaal levivad ning kuidas metsa majandamisel samblikega paremini arvestada.