Maismaaökosüsteemid

Eesti peamiste maismaaökosüsteemide hindamine ja kaardistamine

Aastatel 20192020 viidi läbi nn ELME1 projekt ehk hinnati ja kaardistati üleriigiliselt Eesti peamiste maismaaökosüsteemide (mets, niit, soo, põllumajanduslikud ökosüsteemid) ulatus, seisund ning hüvede paiknemine ja hulk. ELME1 ülevaatega saab lähemalt tutvuda siin.

 

Aastatel 20212023 uuendati varasemad materjalid ning teostati maismaaökosüsteemiteenuste üleriigiline sotsiaalmajanduslik (sh võimalusel rahaline) hindamine ehk viidi läbi nn ELME2 projekt. Töö sisuga saab lähemalt tutvuda siin

 

Mõlemad tööd on ELME projekti osa ning need viisid Keskkonnaagentuuri tellimusel läbi Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli teadlased koos abilistega.

 

 

Viimati muudetud: 19.12.2023