Maismaaökosüsteemid

Eesti peamiste maismaaökosüsteemide hindamine ja kaardistamine

Eesti peamiste maismaaökosüsteemide (mets, niit, soo, põllumajanduslikud ökosüsteemid) seisundi ning hüvede paiknemise ja hulga üleriigilise hindamise ja kaardistamise (n-ö biofüüsikalise hindamise-kaardistamise) metoodika töötasid välja ning hindamise ja kaardistamise viisid Keskkonnaagentuuri tellimusel läbi aastatel 20192020 Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli teadlased. Töö ülevaatega saad lähemalt tutvuda siin.

 

2021. a sõlmiti Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooliga leping maismaaökosüsteemiteenuste üleriigiliseks majanduslikuks (rahaliseks) hindamiseks. Töö kestab 2023. aastani ja selle sisuga saab tutvuda lähemalt siin

 

Mõlemad tööd on ELME projekti osa.

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 10.09.2021