Majandusliku väärtuse hindamine ja kaardistamine

Eesti maismaaökosüsteemide majandusliku väärtuse hindamine ja kaardistamine

 

Keskkonnaagentuuri tellimusel kaardistasid Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli tippteadlased aastatel 20212023 Eesti nn ELME2 projekti (riigihange nr 235366 "Maismaaökosüsteemiteenuste üleriigiline rahaline hindamine, sh metoodika väljatöötamine (tellija Keskkonnaagentuur") raames peamiste maismaaökosüsteemide (metsad, sood, niidud, põllumajanduslikud ökosüsteemid) hüvede ehk ökosüsteemiteenuste majandusliku väärtuse.

 

Töö tehniline lõpparuanne on kättesaadav siit.

 

Kaardikihid tehakse veebis kättesaadavaks lähiajal.

 

Töö käigus kujundati ökosüsteemide majandusliku tähtsuse arvestamise aluspõhimõtted ning töötati välja metoodika looduse hüvede sotsiaalse ja majandusliku rolli kaardistamiseks ja hindamiseks. Läbi viidi maismaaökosüsteemide ja nende seisundi ning looduse hüvede biofüüsikalise (kogused, paiknemine) ja majandusliku väärtuse hindamine ja kaardistamine nii kaitstavatel aladel kui ka üle-eestiliselt. 

 

Töö tulemusena on loodud materjal, mis on abiks otsustajatele ja avalikkusele ökosüsteemide ja nende pakutavate hüvede väärtuse vahendamiseks ning baas ökosüsteemiteenuste väärtuste integreerimiseks erinevatesse otsustusprotsessidesse. Töö tulemused saavad olema avalikuks kasutamiseks majandusarvestustes, planeerimis- ja keskkonnamõju hindamise protsessides, maakasutuslike otsuste tegemisel, sh maakasutuse ja investeeringute suunamisel ökosüsteemide ja nende hüvede hoidmiseks ja soodustamiseks jpm. 

 

 

Üleriigilise sotsiaalmajandusliku hindamise eeltööna viis Tartu Ülikool 2021. a läbi uuringu Euroopa riikide kogemuse kohta maismaaökosüsteemide hüvede rahalisel hindamisel. Töö tulemustega saab tutvuda siin:

ELME2 vahetulemusi tutvustasid teadlased 6. aprillil 2022. a veebis toimunud poliitikakujundajatele suunatud kaasamisseminaril, kus osales ligi 140 inimest 14 eri asutusest (lisaks ülikoolide esindajatele). Slaididega saab tutvuda siin

 

18. aprillil 2023. a toimus Tartus AHHAA keskuses ning veebis ELME2 avalik seminar, kus osales üle 300 inimese. Ettekandeid saab järelvaadata siin. Ettekannete slaidid on kättesaadavad samast keskkonnast "MEDIA" nuppude alt ja siit:

 1. Taimar Ala (Keskkonnaagentuuri direktor)  Ökosüsteemid ja kliimamuutused.
 2. Madli Linder (Keskkonnaagentuur, ELME projekti juht) – Sissejuhatus ELME projekti ja riiklik vaade.
 3. Aveliina Helm (Tartu Ülikool, taastamisökoloogia professor) – Looduse seisund ja hüved kaardil – kontseptsioon ja kuhu me jõudnud oleme.
 4. Kalev Sepp (Eesti Maaülikool, keskkonnakaitse ja maastikukorralduse professor) – Looduse hüvede tegevuste ajalooline ja rahvusvaheline vaade.
 5. Evelyn Uuemaa (Tartu Ülikool, geoinformaatika kaasprofessor) – Väljakutsed ruumiandmete töötluses ökosüsteemide seisundi ja loodushüvede kaardistamisel.
 6. Maie Kiisel (Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste analüütik) – Keha, vaim ja inimsuhted looduses.
 7. Helen Poltimäe (Tartu Ülikool, majanduse modelleerimise lektor) – Loodushüvede majanduslik väärtus: kas ja kuidas anda hinnangut rahas?
 8. Unai Pascual (IPBES) – Diverse values of nature. Main findings of IPBES values assessment.
 9. Ain Kull (Tartu Ülikool, loodusgeograafia kaasprofessor) – Kuidas loodus meie elukeskkonda hoiab. Reguleerivate hüvede tähtsus.
 10. Eve Veromann (Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituudi professor) ja Aveliina Helm (Tartu Ülikool, taastamisökoloogia professor) – Kas kuu peal saab rapsi kasvatada? Loodushüvede tähtsus põllumajanduses.
 11. Raul Rosenvald (Tartu Ülikool, säästliku metsanduse teadur) – Saunaviht, käbi ja mustikas: püüdes hinnastada loodusande.

 

Ülal kirjeldatud, kõnekeeles ELME2-ks kutsutav projekt oli loogiline jätk 20192020 läbi viidud maismaaökosüsteemiteenuste üleriigilisele nn biofüüsikalise hindamisele (nn baastasemete hindamise ja kaardistamise ehk nn ELME1 projektile).

 

Looduse hüvede rahalise/sotsiaalmajandusliku hindamise tööd toimusid Eesti maismaaökosüsteemiteenuste riikliku hindamise ja kaardistamisega tegeleva ELME projekti raames.

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 15.11.2023