Ökosüsteemiteenuste tegevuskava

Ökosüsteemide ja nende teenuste hindamise ja kaardistamise tegevuskava koostasid Keskkonnaagentuuri juhitava ELME projekti osana Tartu Ülikooli teadlased [1].  Tegevuskava valmis 2018. a ja see lõi esmase taustsüsteemi ökosüsteemide ja nende teenuste üleriigilise hindamise ja kaardistamise süsteemile.

Tegevuskava lähtekohaks oli olemasoleva olukorra analüüs. Koostati ülevaade Eestis ja välismaal tehtud uuringutest, seni rakendatud metoodikatest ning nende võimalikust sobivusest Eesti edasiste tööde konteksti. Sõnastati ettepanekud metoodikate ning andmeallikate kohta, sotsiaalmajanduslike survetegurite analüüsi osas ning analüüsitavate ökosüsteemiteenuste olulisuse hindamine osas. Pakuti välja ka esialgne edaspidi läbiviimist vajavate tegevuste plaan.

 

Valitud tegevuskava materjale:

 

 

Viimati muudetud: 10.09.2021

__________________________________________________________________________________

[1] Oja, T., Varblane, U., Palo, A., Veemaa, J. 2018. Ökosüsteemide teenuste kaardistamise ja hindamise tegevuskava. ELME projekti töövõtuleping nr 4-5/17/1. Tartu Ülikool, Tartu