Eesti pärismaised tõud ja sordid

Pärismaiste tõugude hoidmiseks on vaja riiklikke toetusmeetmeid

Autor: Margo Pajuste
EESTI MAALAMMAS. 2019. aastal arvati Eestis ohustatud tõugude hulka ka kihnu maalammas (pildil sarvedega). Autor: Margo Pajuste

 

Eestis on ametlikult tunnustatud kuus kohalikku ohustatud tõugu: maatõugu veis ja eesti hobune, eesti raskeveohobune ja Tori hobuse vana tüüpi (universaalsuuna) populatsioon, eesti vutt ja kihnu maalammas [1].

 

Eestisse sobivate tõugude säilitamine ja geneetilise mitmekesisuse hoidmine on mitme riikliku arengu- ja tegevuskava (nt Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 ja Loomageneetiliste ressursside tegevuskava) üks peamisi eesmärke. Ohustatud tõugude säilitamise jaoks luuakse erilised aretusprogrammid ning makstakse riiklikke toetusi [2].

 

Riiklikke toetusi makstakse ka kohaliku taimesordi kasvatamise eest [3] ning koostatud on Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumise ja säilitamise programm. Ametlikku nimekirja pärismaistest taimesortidest loodud ei ole, kuid mitmed teadusasutused tegelevad kohalike sortide kasvatamise ning säilitamisega. Suurimad neist on Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskus ning Eesti Taimekasvatuse Instituut.

 

Loomatõu pikaajaliseks püsimiseks tuleb tegeleda selle aretusega. 2020. aasta seisuga on Eestis kokku 14 tegevusloaga põllumajandusloomade aretusega tegelevat asutust [4]. Kuna maatõugu loomade saagikus on väiksem, siis kasvatavad neid pigem väiketootjad kui suured farmid [5].
 

 


__________________________________________________

[1] Kaia Lepik, 2011. Ohustatud tõud ja põlistõud. Eesti Loodus; http://www.eestiloodus.ee/artikkel3730_3697.html

[2] Loe lisaks Maaeluministeeriumi kodulehelt https://www.agri.ee/taime-ja-loomatervis/loomade-tervis-heaolu-ja-aretus/pollumajandusloomade-aretus

[3] https://www.pria.ee/toetused/KSA_2022

[4] https://pta.agri.ee/ettevotjale-tootjale-ja-turustajale/loomakasvatus/touaretus#tegevusloaga-aretus

[5] https://touloom.etll.ee/pdf/touloomakasvatus84.pdf