Harrastusteadusest (ELUS)
Eesti Looduseuurijate Selts

Harrastusteadus on vabatahtlike kodanike panus teadusesse vaatluste tegemise, andmebaasistamise või muu abistava tegevusega. Kuigi lõviosa harrastusteadusest toimub tänapäeval loodusteaduste valdkonnas, kasutatakse harrastusteadlaste abi ühel või teisel moel ka meditsiiniuuringutes, keeleteaduses, antropoloogias jm.

Eestis tegutseb Loodusuurijate Seltsi juures Eesti Harrastusteaduse Ühing, mis koondab isikuid, kes soovivad kaasa lüüa harrastusteaduse arendamisel ja tugevdamisel.

Euroopas ühendab harrastusteadusega tegelevaid asutusi ja organisatsioone katusorganisatsioon ECSA (European Citizen Science Association). Eestist kuulub sellesse organisatsiooni Tartu Ülikool.

ECSA eestvedamisel on välja töötatud üle-euroopaline harrastusteaduse portaal, kus saab jagada infot projektide kohta, koondada infomaterjale ning suhelda temaatilistes foorumites. Lisaks pakub keskkond ka koolituste korraldamise võimalust. Portaalil on ka osaline eestikeelne tugi.