Veel loodusteemalisi nutirakendusi

Tänapäeval saab loodust tundma õppida ka nutiseadme abil. Nutirakenduste ja veebilehtede abil saavad loodushuvilised täiendada elurikkuse andmebaase

Loodusvaatluste nutirakendus
VAATLEJALE. Loodusvaatluste andmebaas on loodushuvilisega nutiseadmes alati kaasas ja vaatluste lisamiseks valmis.

 

Eestikeelseid looduseteemalisi nutirakendusi leiab tänapäeval mitmeid nii Androidi kui ka iOS-i kasutajaile. Osad rakendustest on abiks liigi määramisel, teised on vaatluste talletamise töövahendid.

 

Vaatluste talletajad

Kõik loodushuvilised saavad nutirakenduse ja veebilehe abil täiendada Loodusvaatluste andmebaasi (LVA). Kui andmebaasi kodulehel on vaatluste registreerimisankeet väga põhjalik, siis LVA nutirakenduses on see palju lühem ning kompaktsem – sinna on vaja kirja panna vaid liigi vaatlemise põhiinfo ehk keda, kus, millal ja kes vaatles. Rakenduses on paljud väljad eeltäidetud ning lisada saab ka nutiseadme kaameraga tehtud pilte.

 

LVA kasutamise teeb mugavaks vaatluse registreerimise võimalus otse looduses vaatluskohal. LVA-sse kujuneb elektrooniline vaatluspäevik, millest saab hiljem huvi korral vaatlusi välja otsida ja kaardile kuvada. Tasub tähele panna, et olulisel kohal on ohustatud ja kaitsealuste liikide ning võõrliikide vaatlused – seda teavet kasutavad keskkonnaspetsialistid nii liikide seisundi hindamiseks kui ka vastavalt vajadusele kaitse või tõrje korraldamiseks.

 

Tartu Ülikooli loodusmuuseum koostöös Eesti Loodusmuuseumiga töötas välja nutirakenduse Minu loodusheli, mille abil saab looduses salvestada lindude, konnade, putukate ja teiste loomade hääli. Rakendus salvestab koos helifailiga vaatluse aja ja koha, loomaliigi või -rühma nimetuse ning vaatleja kommentaarid [1]. Rakenduse veebiversioonis saavad kasutajad oma salvestisi ka teistega jagada. Vaatlusandmed salvestatakse portaali eElurikkus taga olevasse andmehaldussüsteemi PlutoF.

 

PlutoF-isse võimaldab vaatlusi sisestada ka rakendus Legulus [2], mida saab kasutada nii arvutis kui ka nutiseadmes. Legulus on ühtlasi ka üle-eestilise Loodusvaatluste maratoni vaatluste registreerimise tööriist [3].

 

Määrajad

Nutitelefonides kasutamiseks on loodud terve hulk erinevaid määrajaid, millega saab huvipakkuvaid liike tuvastada ka looduses viibides. Näiteks võib iga huviline alla laadida veebimäärajad „Eesti linnud, „Eesti kalad“,Seeneaabits ja Teoaabits.

 

Välimaistest määrajatest aitab loomi ja taimi kindlaks teha üks maailma populaarsemaid rakendusi iNaturalist, linnulaulu järgi saab liiki määrata veebirakenduse BirdSounds abil.

 

Abiks matkarajal

RMK mobiilirakenduse abil leiab Eestimaalt üles Riigimetsa Majandamise Keskuse pakutavad looduses liikumise võimalused, mis teevad looduse nautimise, matkamise, telkimise ja lõkke tegemise mugavaks ning turvaliselt suunatuks.


Linnulaulu äpp Siuts

Eestlaste loodud äpp Siuts on vahend lindude ja linnuhäälitsuste õppimiseks. Siutsu abil saad sa:

•  salvestada helisid;
•  määrata salvestisel kuuldavaid linde. Selleks pakub Siuts välja 5 kõige tõenäolisemat linnuliiki, tänu millele saad sa:
   - kuulata enda salvestatud heli ning võrrelda seda 5 väljapakutud linnu helidega;
   - kinnitada, et oled tuvastanud õige linnu;
   - välistada linnu, keda sinu hinnangul salvestisel kuulda polnud;
•  vaadata oma salvestiste ajalugu;
•  lugeda, kuulata ja vaadata informatsiooni 61 linnuliigi kohta.                                                                 


Loe lisaks

 

 

Viimati muudetud: 20.06.2022


___________________________________________________________________________________________

[1] https://www.natmuseum.ut.ee/et/content/minu-loodusheli-rakenduse-kasutusjuhend

[2] https://elurikkus.ee/observations/add

[3] http://loodusfestival.ee/legulus