Turismi mõjud elurikkusele

Turismist on viimase sajandi jooksul saanud oluline majandusharu

 

Hoogustuv reisimine ja puhkemajandus avaldab märkimisväärset mõju looduskeskkonnale.  Elurikkuse ja loodushüvede koostöökogu andmetel (2019) tõusis turismi CO2 jalajälg ajavahemikul 2009-2013 40%.  Turismi on võrreldud kujundlikult tulega - kui oskad seda kasutada, on see väga vajalik toidu valmistamiseks ja sooja saamiseks. Kuid oskamatu tule kasutamine võib põhjustada suure kahju. Seoses sellega on tekkinud vajadus kontrollida turismist lähtuvaid keskkonnamõjusid, reguleerida külastust kaitsealadel ning käibele on tulnud mõisted "ökoturism  ja "säästev turism", mida järgnevatel lehtedel tutvustame. 

 

Laudtee rabas
MATKATEEL. Rabadesse rajatud matkarajad on Eestis puhkajate seas väga populaarsed. Autor: Tuuli Kull