Turismi mõjud elurikkusele

Igaüks meist saab hoida elurikkust ka turistina liikudes

Autor: Igor Nael
MAHETRANSPORT. Purjetamine on suurepärane näide keskkonda hoidvast turismist. Autor: Igor Nael

 

Viimase saja aasta jooksul on turismindusest saanud oluline ja pidevalt kasvav majandusharu. Reisimine ja uute paikade avastamine on paljude inimeste armastatud hobi ja puhkuseveetmise viis. Paraku on uudishimul hind, mis väljendub näiteks ka keskkonnaprobleemides – lennureisid annavad panuse kliima soojenemisse, majutusasutused toodavad suure hulga jäätmeid ja turistimagnetiteks muudetud maastikud kannatavad suure tallamiskoormuse ja tihti ka risustamise all. Ka elurikkuse vähenemises ei ole turismindus ilmsüüta.

 

Kuigi esmapilgul ei pruugi see nii paista, on turismil suured mõjud elurikkusele.

  • Transpordist tulenev õhusaaste ja süsinikuheide kahjustab õhukvaliteeti ning mõjutab kliimat. Seejuures ei tohi unustada turisti enda sõitude ja liikumiste kõrval ka turistide teenindamiseks vajaliku transporti ja kaubavedu.

  • Kasvab reostuskoormus (näiteks majutusasutuste jäätmed ja reovesi).

  • Suurte maa-alade täisehitamine turistidele mõeldud taristuga (hotellid, parkimisplatsid, teed, golfiväljakud jm), lisaks ehitatakse tihti turismipiirkonnad keset inimtühja maad (näiteks kõrbe), mis omakorda tähendab, et kõik turistidele vajalik tuleb sinna kohale tuua. See omakorda on täiendav koormus keskkonnale.

  • Suveniirikaubandus ohustab eelkõige ohustatud taime- ja loomaliike.

  • Inimeste massiline reisimine soodustab ka võõrliikide levimist. Kui sissetoodud liik muutub uues asukohas invasiivseks, laastab ta kohalikku elurikkust ning võib põhjustada majanduslikku kahju ja ohustada inimese tervist.

  • Suurimaid turismiobjekte külastab iga päev tuhandeid huvilisi. Kui vaatamisväärsuseks on loodusobjekt, siis kannatab objekt või selle lähiümbrus suure tallamiskoormuse all.

Turismikorralduslikult tuleb eelpool toodud mõjudega loodusele arvestada ning püüda neid minimeerida. Näiteks edendada jätkusuutlikku turismi. Maailma Turismiorganisatsioon (UNWTO) on sõnastanud jätkusuutliku turismi järgmiselt: "Turism, mis arvestab oma praegust ja tulevast majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnamõju, pöörates tähelepanu oma külastajate, tööstuse, keskkonna ja vastuvõtvate kogukondade vajadustele“ [1]. Elurikkuse hoidmine on üks jätkusuutliku turismi eesmärke.

 

Samas on turismitööstus ka see, mis lõikab otsest kasu puhtast loodusest ja elurikkusest – just looduskaunid ja erilised paigad on paljude turistide sihtpunktid. Nii Eestis kui üleilmselt käiakse rahvusparkides ja looduskaitsealadel sealseid rikkusi uudistamas ning nautimas. Ka Eesti rannikul käivad meie linnurikkust vaatlemas linnuhuvilised lähemalt ja kaugelt.

 

Suhtu loodusesse vastutustundlikult!

 

Igaüks saab maailmas ringi reisides elurikkuse hoidmiseks natuke ära teha – näiteks kasvõi valida endale ööbimiseks ökomärgisega majutuskoht. See märgis annab tunnistust, et majutuskoht tegutseb ümbritsevat loodust arvestades, seal kasutatakse keskkonnasõbralikke materjale ning energiakasutus ei ole keskkonnavaenulik.

 

Reisikorraldajana tasub valida teenusepakkujaid, kes arvestavad kohaliku keskkonnaga. Samuti tuleb end viia kurssi sihtkoha elu-olu ja tavadega, sealse kultuuri ning loodusega, millega välistada võimalus, et tegevusega teadmatusest kahju põhjustate.

 

Reisil on sobilik kasutada kohalikke tooteid ja teenuseid ning tarbida kohalikku toitu. Nii vähendad keskkonnasurvet, mis tekiks toidu, materjalide ja toodete transpordist.

 

Osta ei tasu ohustatud looma- või taimeliikidest valmistatud suveniire [2], näiteks korallidest, elevandiluust, merekilpkonnakilpidest esemeid. Kui siiski soovite osta, siis üksnes juhul, kui neil on CITES-i ehk väljasuremisohus looma- ja taimeliikidega kauplemist reguleeriva konventsiooni luba. See luba tagab, et nende püük on olnud lubatud ja müük seaduslik ega ohusta elurikkust.

 

Keskkonnale on parem, kui auto ja lennuki asemel kasutada võimalikult palju ühistransporti või hoopis kondimootorit. Liikuge looduses vastutustundlikult – ärge prügistage, tehke lõket vaid selleks lubatud kohtades ning järgige matkaradadel kehtivaid reegleid.

 

Soovitusi tasub lugeda ka https://bioneer.ee/vastutustundlik-reisimine.

 


__________________________________________________

[1] http://www.greentourism.eu/et/Post/Name/SustainableTourism

[2] https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/biodiversity_tips/et.pdf