Millised üritused on roheüritused?

 

Roheüritused on vähese või puuduva keskkonnamõjuga üritused. Nende raames vähendatakse ürituse tarbeks kuluvaid loodusressursse nagu vesi, toit, energia ja jäätmed [1]. Rohelise mõtteviisi kaasamine ürituste korraldamisse sai alguse 1992. aasta Rio de Janeiro konverentsil, kui täheldati, et ka üritustel on negatiivsed mõjud. See koos Agenda 21 dokumendiga lõi aluse uuenduslikele ideedele ürituste planeerimisel, mille raames hakati korraldama ka roheüritusi [2].

 

Roheürituse korraldamine algab esmalt osalejate arvu määramisest. Seejärel tuleb valida sobiv asukoht, kuhu osalejatel oleks mugav tulla kas ühistranspordiga, jalgsi, jalgrattaga. Infomaterjalid tuleks levitada digitaalsel kujul, vältides selleks paberi kasutamist, ning kohapeal korraldada jäätmete liigiti sorteerimine [1]. Toitlustuses tuleks kasutada korduvkasutatavaid, papist või puidust toidunõusid ja vältida plastmassi kasutamist.

 

Maailmas korraldatakse mitmeid suuri roheüritusi – näiteks USA-s alates 2002. aastast korraldatav Rohefestivalid (Green festivals), mille eesmärk oli jäätmeid mitte toota, tõi kokku üle miljoni osaleja [3]. Eestis on näiteks Viljandi Pärimusmuusikafestival muutunud roheürituseks, kus on tagatud jäätmete liigiti kogumine, materjalide taaskasutus jm [4]. Samuti korraldatakse mitmeid loodustalguid, mille korraldamiseks vähese vahendite kuluga ja loodusväärusi propageerides.

 

Loodustalgud

Ka loodustalgud on üks variante roheüritustest, mis on maailmas üha enam populaarsust koguv viis puhkamiseks ja vabatahtliku töö ühendamiseks. Fotol talgulised abistamas veepuhastuseks mõeldud tehismärgala rajamist. Foto: Kuno Kasak

 

Tekst: Kristjan Piirimäe, Kuno Kasak

Toimetamine: Sigrid Ots, Reigo Roasto

 

__________________________________________________

[1] S. Graci, R. Dodds. Green Festival and events Guide, a How to … 2008. https://ecoclub.com/library/epapers/15.pdf.

[2] C. T. Katzel. Event greening: is this concept providing a serious platform for sustainability best practice? 2018. https://scholar.sun.ac.za/bitstream/handle/10019.1/1900/katzel_event_2007.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

[3] M. Kendall. The world`s most eco-friendly events. 2014. http://eventacademy.com/news/the-worlds-most-eco-friendly-events/.

[4] K. Mitt. Viljandi Pärimusmuusikafestival. 2018. https://www.tartuloodusmaja.ee/wp-content/uploads/2018/10/1.-VPMF.pdf.