Roheline kontor

Rohelises kontoris pööratakse tähelepanu töötajate keskkonnateadlikkusele ja selle edendamisele ning kontoriruumide üldisele keskkonna- ja tervisesõbralikkusele

 

Keskkonnahoidliku ehk rohelise kontori eesmärk on organisatsiooni keskkonnamõju pidev jälgimine ja vähendamine, millega kaasneb kulude kokkuhoid, loodusressursside säästev kasutamine, jäätmetekke vähenemine ning töökeskkonna tervislikumaks muutumine.

 

Põhimõtteliselt võib rohelise kontori süsteemi vaadelda kui lihtsat keskkonnajuhtimissüsteemi. Selles on ära määratletud kontoritegevusega seotud olulised juhtimise ja keskkonnategevuste toimimisega seotud põhimõtted ja kriteeriumid, mida kontorid peavad järgima. [1]

 

Rohelise Kontori kui sertifitseeritud keskkonnamärgise andja on Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon. 

 

Sarnaselt keskkonnajuhtimissüsteemiga on ka rohelise kontori fookuses samad keskkonnaaspektid: vee-, elektri- ja küttekulu, jäätmeteke ja erinevate kontoritoodete (IKT seadmed, kontoripaber, bürootarbed jne) tarbimine. Lisaks pööratakse tähelepanu töötajate keskkonnateadlikkusele ja selle edendamisele ning kontoriruumide üldisele keskkonna- ja tervisesõbralikkusele. Võimalusi „tavaline“ kontor rohekontoriks disainida on palju. Alustada tuleks mainitud keskkonnaaspektide kaardistamisega, et teada saada, mis on see hetkeseis ja sellest lähtuvalt seada ka arengueesmärgid – millistes keskkonnaaspektides enim soovitakse muutust esile kutsuda. Toome mõned näited.

 

Elekter, vesi, küte. Termostaadiga ja reguleeritavad küttekehad on võimalik kontorist eemalviibimise ajaks madalamale temperatuurile seadistada. Hõõglambid, päevavalguslambid ja halogeenid välja vahetada LED-ide vastu, teatud ruumidesse (koridorid, köögid, tualettruumid) paigaldada liikumisanduritega lülitid. Segistitele lisada aeraatorid ja tilkuvad kraanid vahetada välja.

 

Jäätmed, kööginurk(nurgad). Loome jäätmete liigiti kogumise võimalused, varustame kogumiskastid arusaadavate juhenditega, koolitame töötajad ja käitleme liigiti kogutud biojäätmed kohapeal vihmaussikompostris. Omatoodetud komposti kasutame maitserohelise ja muude potitaimede kasvatamiseks. Motivatsioonipaketina saab töötajatele kinkida isiklikud korduvkasutatavad toidukarbid ja joogitopsid.

 

Transport. Loome töötajatele mugavad võimalused keskkonnasõbralike liikumisviiside harrastamiseks, näiteks rajades turvalise jalgrattaparkla ja pesemisvõimalused. Soodustame kolleegide vahelist sõidujagamist.

 

Hanked. Kõigi ostude, nii suuremate kui väiksemate puhul, nii asjade kui teenuste hankimisel lähtume keskkonnahoidlikest kriteeriumidest, milleks on vähendatud ressursi- ja energiakulu, kauakestvus ja parandatavus, taaskasutus ja ringlussevõtt, võimalusel ka kohalik päritolu.

 

Need on vaid mõned näited. Keskkonnasõbralik kontor on sisustatud tervise- ja loodussõbralike materjalide ja mööbliga ning töötajad on innustatud tarbima ja toimima keskkonnasõbralikult nii töökohal kui ka väljaspool kontorit.

 

                                                                                                                                                         Autor: Jana Põldnurk

 

 

__________________________________________________________________

[1] https://ekja.ee/et/roheline-kontor/