Biosfääri programmiala

UNESCO ülemaailmsesse võrgustikku kuulumine on suur tunnustus Eesti puhtale keskkonnale

 

Biosfääri programmiala on piirkond, mida tunnustab rahvusvaheliselt UNESCO programm  MAB (Man and Biosphere). Alad määratakse riikide valitsuste poolt ning iga ala peab vastama kindlatele tingimustele, et õigustada selle arvamist biosfäärialade maailmavõrgustikku.

 

Igal alal peab toimima kolm olulist  funktsiooni: loodusliku mitmekesisuse säilitamine, säästlik sotsiaalmajanduslik areng ja toetav teadus- ning haridustegevus.

 

Eestis on säästva arengu seaduse alusel kinnitatud Lääne-Eesti saarestiku biosfääri programmiala (BPA), millel on UNESCO sertifikaat alates 1990. aastast.

 

 Alal on kehtiva programmi alusel neli strateegilist eesmärki:

  1. Teadlikkus ja nähtavus. Biosfääriala on tuntud ja tunnustatud nii kohalike elanike kui ka külastajate hulgas.
  2. Haridus ja teadus. Biosfääriala eesmärgid on lõimitud haridusasutuste õppekavadesse ja tegevustesse ning teadustöö toetab biosfääriala arengut.
  3. Kestlikud lahendused. Biosfääriala on kestliku looduskasutuse, rohemajanduse ja elujõulise kultuuriruumi pilootala. 
  4. Võrgustik ja juhtimine. Biosfääriala juhtimine on jätkusuutlik ja kaasav ning põhineb laiapõhjalisel koostöövõrgustikul.
Esivanemate oskuste elus hoidmine aitab pärandit hoida. Foto: Maris Sepp
Esivanemate oskuste elus hoidmine aitab pärandit hoida. Foto: Maris Sepp

UNESCO ülemaailmsesse võrgustikku kuulumine on suur tunnustus Eesti puhtale keskkonnale, mis aitab kaasa loodussõbraliku kuvandi loomisele piirkonnast. Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala eesmärgiks on kohalike omavalitsuste, arendajate ja elanike koostöös toimida kestliku arengu pilootalana. Kogu maailmas on biosfäärialade külastajate ning seal valmistatud toodete ostjate arv suur ning paljuski tuleneb see UNESCO märgi oskuslikust kasutamisest. Võrgustikku kuulumine annab võimaluse laiemalt tutvustada oma toodete või teenuste keskkonnasõbralikke lahendusi. Programmi kohalikud partnerid aitavad ellu viia säästva arengu programmi tegevuskava. Lääne-Eesti biosfääriala visioon on looduslikku mitmekesisust väärtustava kestliku elu- ja ettevõtluskeskkonnana olla tasakaalustatud arengu eeskujuks ning uute lahenduste kasvulavaks nii Eestis kui ka mujal maailmas. 

 

Lääne-Eesti saarte biosfääri programmialal on kinnitatud programm ja tegevussuunad aastani 2030
 

Biosfääri programmiala logo

 

 

Viimati muudetud: 28.06.2023