Biosfääri programmiala

UNESCO ülemaailmsesse võrgustikku kuulumine on suur tunnustus Eesti puhtale keskkonnale

 

Biosfääri programmiala on piirkond, mida tunnustab rahvusvaheliselt UNESCO programm  MAB (Man and Biosphere). Alad määratakse riikide valitsuste poolt ning iga ala peab vastama kindlatele tingimustele, et õigustada selle arvamist biosfäärialade maailmavõrgustikku.

 

Igal alal peab toimima kolm olulist  funktsiooni: loodusliku mitmekesisuse säilitamine, säästlik sotsiaalmajanduslik areng ja toetav teadus- ning haridustegevus.

 

Eestis on säästva arengu seaduse alusel kinnitatud Lääne-Eesti saarestiku biosfääri programmiala (BPA), millel on UNESCO sertifikaat alates 1990. aastast.

 Alal on kehtiva programmi alusel viis strateegilist eesmärki:

1) BPA on kujunenud kestliku majanduse ja looduskasutuse pilootpiirkonnaks;

2) looduslik mitmekesisus on säilitatud;

3) BPA on hoidnud ja eksponeerinud saarte kultuuripärandit;

4) BPA omab rohemajandust toetavat uuringu-, seire- ja koolitusprogrammi;

5) BPA eesmärkide saavutamisel toimib aktiivne koostöö.

 

Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala säästva arengu  programm ja tegevuskava on uuendamisel. Uuendamist koordineerib Keskkonnaministeerium koostöös maakondlike arenduskeskustega. UNESCO logo võib näha ala  piirides sõitvatel parvalaevadel, sadamates ja lennujaamades.

 

UNESCO ülemaailmsesse võrgustikku kuulumine on suur tunnustus Eesti puhtale keskkonnale, mis turunduses aitab kaasa loodussõbraliku kuvandi loomisele piirkonnast. Kogu maailmas on biosfäärialade külastajate ning seal toodetud toodete ostjate arv suur ning paljuski tuleneb see  UNESCO märgi oskuslikust kasutamisest. Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala eesmärgiks on kohalike omavalitsuste, arendajate ja elanike koostöös toimida kestliku arengu pilootalana. Partnerid aitavad oma valdkonna raames ellu viia säästva arengu programmi tegevuskava. Võrgustikku kuulumine annab võimaluse laiemalt tutvustada oma toodete või teenuste keskkonda säästvamaid lahendusi. Keskkonnaamet on nõustanud biosfäärialal tegutsevaid ettevõtteid ja organisatsioone nende keskkonnasõbraliku kuvandi loomisel ning on aidanud neil siduda oma tegevusi säästva arengu eesmärkidega.

 

MAB logo

 

 

Viimati muudetud: 27.06.2022