Kinnisvaraarendus ja elurikkus

Uute hoonete või muu taristu rajamisel peab elusloodus tavaliselt taganema: elupaigad võivad hävineda ja rohevõrgustikud killustuda

 

Elurikkuse säilitamiseks peab vältima uusasumite kavandamist rohevõrgustiku aladele ja nende vahetusse naabrusse. Samal ajal võib niisugustes kohtades olla suur kinnisvaraarendajate surve. Ümbritsev elurikas keskkond toetab inimeste füüsilist ja vaimset tervist, aitab tagada pikema eluea ja tugevdab inimeste tunnetusliku heaolu ning identiteeditunnet.

 

Kodu rajades on parimaks lahenduseks inimese ja looduse harmooniline kooseksisteerimine. Näiteks kinnisvara arendades on soovitatav säästa olemasolev looduslik haljastus, eelistada keskkonda sobivaid taimeliike, mis ei vaja täiendavat väetamist ega niisutamist. Oluline on säilitada ka surnud ja mahalangenud puud, põõsarinne ning looduslikud rohumaad, kuna kõik need on elupaigaks suurele hulgale teistele liikidele. Elurikkust kahjustab liigne hekkide pügamine ja rohu niitmine, liigne tarastamine võib tükeldada loomade liikumiskoridore. Märgaladega piirnevatel kinnisvaraarendustel on soovitatav säilitada ala niiskusrežiim.

 

Lisateavet planeeringute kooskõlastamise kohta leiab Keskkonnaameti kodulehelt.

 

Loe ka: Looduse roll linnaruumis

 

Autor: Jaanus Remm

ELU KESET METSA. Arvo Pärdi keskus on rajatud ümbritsevat elurikkust arvestades. Tulemusena on loodud suurepärane keskkond kultuuri- ja loomeeluks. Autor: Jaanus Remm

 

 

Tekst: Kristjan Piirimäe

Toimetamine: Sigrid Ots, Reigo Roasto