Keskkonnasõbralikkuse väljendamine

Rubriigis rohelised algatused vaatame lähemalt, kuidas saab üks organisatsioon või ettevõte või tegelikult ka iga inimene vähendada oma tegevuse negatiivseid keskkonnamõjusid ning seeläbi panustada keskkonnaseisundi paranemisse ja kaitsta elurikkust.

 

Rohelised hanked on nii avaliku kui ka erasektori võimas haldustööriist keskkonnasõbralikuma tarbimise suunas. Roheliste hangete abil antakse võimalus keskkonnasõbralikele ja innovaatilistele toodetele ja teenustele. Avalik sektor on suur ja oluline tarbija ning keskkonnahoidlike ostuotsustega mõjutatakse kogu turgu. Nagu iga üksikisikust tarbija otsustab ka riik oma eurodega, milliste toodete ja teenuste poolt hääletada – kas keskkonnahoidlike või saastavate. Ja kui keskkonnasõbralik toode või teenus on läbi avaliku sektori ostu ületanud turule sisenemise barjääri, võib nö nišiartiklist saada laiatarbekaup.

 

Roheline kontor ei tähenda ainult kontorit ultramodernses isereguleeruvas nullenergia büroohoones, vaid paljusid rohekontori põhimõtteid saab kergesti rakendada ka vanemas ja mitte nii ökonoomses hoones. Töötajaid kaasates ja nende keskkonnateadlikkust tõstes on rohelise kontori mõju märksa ulatuslikum kui raamistatud sertifikaat teadetetahvlil. Rohekontor on pigem elustiil ja sellises kontoris töötavate inimeste soov toimida keskkonnahoidlikult ei piirdu vaid kontoriseintega. 

 

Roheürituste mõjuala on samuti laiaulatuslikum kui üks konkreetne konverents, kontsert või talgupäev. Loobumine ühekordsetest toodetest paneb ürituse korraldajad ja toote- või teenusepakkujad nutikaid lahendusi otsima ja tootearendusse panustama. Õnnestunud lahendused jõuavad aga masstarbimisse ja saavad inimeste igapäevaste käitumis- ja ostuotsuste tavaliseks osaks. 

 

Soovin sulle keskkonnateadlikke valikuid!

 

 

                                                                                                                                                                Autor: Jana Põldnurk