Elurikas linn. Linnaelustiku käsiraamat
SEI Tallinn

SEI Tallinn on välja andnud linnaelustiku käsiraamatu "Elurikas linn"

Käsiraamatus kirjeldatakse peamisi asulates elutsevaid loomarühmi ja -liike ning nende elupaiganõudeid ja selgitatakse nende tähtsust nii toiduvõrgustikus tervikuna kui ka inimesele.

 

Raamat annab ülevaate elurikkust hoidvatest meetoditest linnahaljastuses ja -planeerimises ning jagab soovitusi, kuidas säilitada ja suurendada hoonete, aedade, parkide ja linnametsade liigilist mitmekesisust ning luua juurde loodusväärtuslikke elupaiku.