Mets kui puhkekoht

Inimese heaoluks ei ole vaja ainult materiaalseid väärtusi, vaid ka tervist ning puhast ja meeldivat elukeskkonda

Mets pakub inimestele mitmeid hüvesid, millest mõned (näiteks puidu hulk või korjatud seente, marjade ja ravimtaimede kogus) on kergesti mõõdetavad. Metsa väärtust puhkekohana on rahas aga raske mõõta.

 

Foto: Adami
METSA REKREATIIVSED TEENUSED. Matkahuviliste arv Eestis on viimastel aastatel järjest kasvanud. Autor: Karl Adami

 

Inimese heaolu ei sõltu ainult materiaalsetest väärtustest, vaid ka tervisest ning puhtast ja meeldivast elukeskkonnast. Sellega seoses räägitakse tänapäeval ökosüsteemi teenustest ehk inimese heaolu toetavatest looduse hüvedest. Siia alla kuuluvad ka kultuuriteenused, sealhulgas rekreatiivsed teenused. Mets pakub inimese heaolu toetavate hüvedena esteetilist ja vaimset naudingut, on lõõgastumise kohaks ja uute teadmiste allikaks.

 

Metsast marjade-seente ja ravimtaimede kogumine on olnud traditsiooniks juba muinasajast peale. Nõukogude ajal muutus see tegevus nii massiliseks, et kehtestati marjal käimise keeluajad – see pidi tagama, et tooreid marju ei korjataks enne nende valmimist [1]Ka tänapäeval on metsaandide korjamine jätkuvalt populaarne ning Statistikaamet kogub ka andmeid, kui palju metsamarju, seeni, pähkleid või muid loodusmaterjale inimesed metsadest korjavad [2].

 

Metsad on populaarsed sportimise ja matkamise kohad. Selleks on Eestis palju võimalusi – leidub nii õppe- ja matkaradasid kui ka niisama kauneid jalutamise kohti. Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) pakub hulgaliselt võimalusi hooldatud matkaradadel rännata, sh rentida matkamaju. Keskkonnaamet, RMK ja teised pakuvad võimalust saada osa õppekäikudest või õppeprogrammidest ning õppida loodust pädeva juhendaja toel paremini tundma.

 

RMK taristu siduvaks elemendiks on RMK matkatee kolm haru – 372 km pikkune Oandu-Aegviidu-Ikla (avati 2012. aastal), 820 km pikkune Peraküla-Aegviidu-Ähijärve (avati 2015. aastal) ja 614 km pikkune Penijõe-Aegviidu-Kauksi (avati 2018. aastal) matkatee [3]. RMK majandatavasse külastustaristusse kuulub 3100 km erinevaid looduses liikumise matka- ja õpperadu, mis on varustatud loodusväärtusi tutvustavate ning looduses käitumise juhiseid sisaldavate infotahvlitega. RMK veebilehelt https://www.loodusegakoos.ee on võimalik otsida matkaradade, loodusradade, vaatetornide, puhkekohtade, telkimis- ja lõkkekohtade ning muud looduses viibimise teavet, suurematest kaitsealadest ja seal toimuvast annab ülevaate kaitsealade veebileht. Looduses liikujale on abiks ka mobiilirakendus „RMK Loodusega koos“.

 

 

____________________________________

[1] https://loodusegakoos.ee/puuri-uuri/metsanduse-ajalugu

[2] https://andmebaas.stat.ee/index.aspx?lang=et&datasetcode=kk91

[3] https://www.loodusegakoos.ee/