Meri

Läänemeri on suuruselt teine sisemeri maailmas 

Meri on maailmamere osa, mis on ookeanidest või teistest meredest suuremal või vähemal määral eraldatud mandrite, saarte või põhjakõrgendikega. Mered jaotatakse: saartevaheline meri (maailmamere osa, mis on ümbritsetud saarestikega), sisemeri (meri, mis on ookeani või teiste meredega ühenduses väinade kaudu) ja ääremeri (meri, mis külgneb mandriga) [1].

 

Läänemeri
VETEVÄLI. Tahkuna nina Hiiumaal ning selle taga laiuv Läänemeri. Autor: Kaisa Viira

 

Läänemeri on sisemeri, mida ühendavad Põhjamerega madalad ja kitsad Taani väinad. Ühtlasi on Läänemeri Vahemere järel suuruselt teine sisemeri maailmas. Kitsa ühenduse tõttu Põhjamerega on Läänemeri riimveeline veekogu - siinne vesi on segu ookeani soolasest veest ning jõgede ja sademete mageveest [2].

 

  • Läänemere pindala on ligikaudu 365 000 km2
  • Läänemere valgala (maa-ala, millelt Läänemeri saab oma vee) on ligikaudu 1745000 km2, mis on peaaegu 5 korda suurem kui meri ise. 
  • Läänemere keskmine sügavus on 55 m (suurim sügavus 459 m). 
  • Veehulk Läänemeres on ligikaudu 21000 km3
  • Läänemere veevahetus ookeaniga on aeglane. Kogu vesi vahetub Läänemeres ligikaudu 30 aasta jooksul. 
  • Läänemere valgalal elab ligikaudu 85 miljonit inimest. 
  • Läänemere ääres asuvad riigid on Taani, Eesti, Soome, Saksamaa, Läti, Leedu, Poola, Rootsi ja Venemaa. 
  • Eesti merealad asuvad Läänemere Soome lahe, Liivi lahe ja Väinamere aladel. 

 

______________________________________

 

[1] https://et.wikipedia.org/wiki/Meri

[2] http://foodweb.ut.ee/s2/209_281_136_Laanemeri.pdf