Kaitsealused liigid, kivistised ja mineraalid

Kaitsealune liik on looma-, taime- või seeneliigi taksonoomiline üksus, mille isendeid, elupaiku, kasvukohti või leiukohti kaitstakse Looduskaitseseaduse alusel või mida on nimetatud EL Nõukogu määruse 338/97 lisades A–D. Kaitsealune kivistis või mineraal on kaitsekategooriasse kantud kivistis või mineraal, mille eksemplare või leiukohti kaitstakse Looduskaitseseaduse alusel.

 

Kaitsealused liigid jaotatakse kolme kaitsekategooriasse. I kaitsekategooriasse kuulub 64 liiki, II kaitsekategooriasse 267 liiki ning III kaitsekategooriasse 237 liiki. 

 

Kaitsealuseid kivistisi on I kaitsekategoorias 5 ja II kaitsekategoorias 3. 

 

 

Viimati muudetud: 29.08.2023