EUROBATS leping

Eestis on registreeritud 14 liiki nahkhiiri, kuid 2 neist on juhukülalised. Kõik Eesti nahkhiireliigid kuuluvad II kaitsekategooria nimistusse

UNEP/EUROBATS on rahvusvaheline lepe Euroopa nahkhiirte populatsioonide kaitseks. Lepe sõlmiti 1995. aastal Bonni konventsiooni ehk looduslike loomapopulatsioonide rändeteede kaitse lepingu osana. Samal aastal moodustati ÜRO keskkonna ja teadusega seotud institutsioonide juurde EUROBATS sekretariaat. Sekretariaadi eesmärkideks on koordineerida riikidevahelist infovahetust ja teadustöid nahkhiirte uurimiseks, korraldada liikmesriikide kohtumisi, organiseerida nõuandva ja alalise komitee tööd, teavitada avalikkust nahkhiirte kaitse olulisusest ning innustada riike leppega ühinema [1].

 

Eestis on registreeritud 14 liiki nahkhiiri.  Kõik Eesti nahkhiireliigid kuuluvad II kaitsekategooria nimistusse. Eesti ühines EUROBATS-iga 11. novembril 2004. aastal. Eestis tähistatakse igal aastal rahvusvahelist nahkhiirte ööd (näiteks Eesti Loodusmuuseum korraldab nahkhiirte vaatlusi Kadrioru pargis). Koostatud on nahkhiirte kaitse tegevuskava (2017) ning 2023. aastal uuendab seda Keskkonnaamet. Nahkhiirte populatsioonide seisundi hindamiseks toimub regulaarselt nii talvine kui ka suvine riiklik seire.  Aastal 2020 kuulutati aasta loomaks nahkhiired [2].

 

Viimastel aastatel on Eestis pööratud suuremat tähelepanu tiigilendlaste talvitusalade kaitsele. Eestimaa Looduse Fondi (ELF) projekti ESTBAT LIFE käigus on paigaldatud turvakaameraid ja ehitatud tarasid tiigilendlaste talvituspaikades rahu tagamiseks. ELF jälgib rajatud süsteemi toimimist.  Kuigi nahkhiirte heaks on palju tehtud, tuleb veelgi pingutada, et teadmised nahkhiirtest kasvaksid ja nahkhiirte elupaigad säiliksid.

 

Vigastatud või hädas olevast nahkhiirest teata numbril 1247. 

 

UNEP/EUROBATS riiklik administratiivne kontakt on Kaja Lotman  ja teaduslik kontakt Maris Pärn.

 

Autor: Ilves Vaike
Põhja-nahkhiir Eptesicus nilssonii. Autor: Aapo Ilves

 

 

 

Viimati muudetud: 27.06.2022

 

 

____________________________________

[1] https://www.eurobats.org/

[2] https://elfond.ee/uudised/nahkhiirte-aasta-kulmineerus-lennuka-unejuttude-voistlusega