Euroopa kaitsealade diplom

Alates loomisest on Euroopa diplomi saanud 74 kaitseala. Nende hulgas on ka Matsalu rahvuspark

Jõed suubuvad Matsalu lahte
MATSALU RAHVUSPARK. Rannamõisa ja Rõude jõgi suubuvad roostikus Matsalu lahte. Autor Kaarel Kaisel.

 

Euroopa kaitsealade diplom on mainekas rahvusvaheline auhind, mida on Euroopa Nõukogu ministrite komitee välja andnud alates 1965. aastast.

 

Diplom väärtustab looduslikke ja poollooduslikke kooslusi ning maastikke, millel on bioloogilise, geoloogilise ja maastikulise mitmekesisuse säilitamisel üle-euroopaline erakordne tähtsus ja mida hallatakse eeskujulikult. Kaitsealad võivad saada diplomi silmapaistvate teaduslike, kultuuriliste või esteetiliste omaduste eest. Lisaks peab olema kohaldatud kaitsealale sobiv kaitsekord. Alates loomisest on Euroopa diplomi saanud 74 kaitseala. Diplomeeritud alad asuvad 29 Euroopa riigis.

 

Roostik
MATSALU ROOSTIK. Balti riikidest on Euroopa kaitsealade diplomi saanud seni ainsana Matsalu rahvuspark. Autor: Argo Argel 

Diplomi saamiseks esitab riik taotluse Euroopa Nõukogule, kus see läheb üle vaatamiseks spetsiaalsele spetsialistide rühmale - Berni Konventsiooni kaitsealade ja ökoloogiliste võrgustike ekspertgrupile. Spetsialistid otsustavad, kas esitatud ala väärib Euroopa tasemel tunnustamist. Seejärel võib järgneda kohapealne hindamine, et uurida üksikasjalikult kaitseala omadusi, kaitsemeetmete tõhusust ja kvaliteeti ning seonduvaid  probleeme. Pärast seda otsustab spetsialistide rühm, kas edastada taotlus ministrite komiteele. Viimane otsustab Euroopa diplomi omistamise üle. Enamasti kaasneb spetsialistide rühma ettepanekuga diplomi andmise kohta hulk soovitusi ja tingimusi kaitseala haldamise või kaitsekorra parandamiseks.

 

Diplom antakse esialgu viieks aastaks. Edaspidi saab nõuete täitmisel seda pikendada kümneaastaste perioodidena.

 

Diplomi saanud kaitseala haldamise eest vastutavad asutused peavad saatma Euroopa Nõukogule igal aastal aruande, mis tutvustab diplomiga seotud soovituste ja tingimuste järgimiseks rakendatud meetmeid.