Teabevõrgustik

Bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustiku funktsiooni täidab Loodusveeb

Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni (BMK) riiklik kontaktasutus/isik on Kliimaministeerium/Liina Vaher, kelle ülesandeks on BMK rakendamise koordineerimine ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja kasutuse poliitika.

 

Bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustiku (BTV) riiklik kontaktasutus on Keskkonnaagentuur, kelle ülesandeks on BMK alase infovahetuse korraldamine ja bioloogilise mitmekesisuse alase selgitustöö lihtsustamine. Kontaktisikuks on Kaisa Viira (kaisa.viira@envir.ee). BTV on tehniline vahend, mille abil kogutakse bioloogilise mitmekesisuse alast informatsiooni ja vahendatakse seda võimalikult efektiivselt kõigile võimalikele kasutajatele. Alates 2021. aastast täidab BTV funktsiooni Loodusveeb. 

 

BTV on suunatud Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni kolme põhieesmärgi saavutamisele ja käsitleb järgmisi konventsiooni teemasid: 

Lisaks loetletud teemadele võidakse käsitleda veel järgmiseid teemasid: