Bonni konventsioon

Bonni konventsiooni eesmärk on kaitsta maismaa- ja veeloomade rändliike kogu nende rändealal

Luiged järvel
PAAR LAULULUIKI. Varasem läbirändaja on muutunud viimaste aastakümnetega Eestis arvestatavaks pesitsejaks. Autor: Igor Nael

 

Saksamaal Bonnis 1979. aastal sõlmitud ja neli aastat hiljem jõustunud metsloomade rändliikide kaitse konventsiooni eesmärk on kaitsta rändavaid maismaa- ja veeloomaliike kogu nende rändealal.

 

Konventsioon kohustab liikmesriike säilitama ja taastama elupaiku, mis on liikide väljasuremisohust päästmise seisukohast olulised. Lisaks kohustab konventsioon vähendama liikide rännet tõsiselt takistavaid kahjulikke mõjutegureid ja vältima liiki ohustavaid või ohustada võivaid tegureid.

 

Bonni konventsiooniga liitunud osapooli oli 1. jaanuar 2021 seisuga 132 [1], Eesti liitus 2008.

 

Bonni konventsioon on raamleping, millega seostub omakorda mitmeid teisi leppeid. Eesti on liitunud neist EUROBATS leppega ja AEWA leppega.

 

Bonni konventsiooniga seonduvat koordineerib Eestis Kliimaministeeriumi looduskaitseosakond.

 

______________

[1] https://www.cms.int/en/parties-range-states

 

 

Viimati muudetud: 29.08.2023