Milliseid toetusi, subsiidiume ja kompensatsioone looduse kaitsmiseks makstakse?

Riik maksab looduse kaitseks ja säilitamiseks mitmeid toetusi ja kompensatsioone. Osa neist on tegevustoetused, osa  kompenseerimised koosluste majandamata jätmise eest

Autor: Igor Nael
HOOLDAVAD NIITU. Poollooduslike koosluste taastamiseks ja hooldamiseks makstakse mitmeid toetusi, nii riigieelarvest kui EL rahadest. Autor: Igor Nael

 

Looduse kaitsmiseks makstakse Eestis mitmeid toetusi ja kompensatsioone nii riigieelarvest kui ka Euroopa Liidu (EL) vahenditest. On nii tegevustoetusi (nt poollooduslike koosluste hooldamise toetus), majandamata jätmise kompensatsioone (nt Natura 2000 erametsamaa toetus) kui ka maksusoodustusi (nt maamaksusoodustus ja -vabastus kaitstavatel objektidel).