Aafrika-Euraasia rändveelindude kaitse kokkulepe (AEWA)

AEWA leppe eesmärk on kaitsta rändavaid veelinde ning nende elupaiku kogu rändealal

Kühmnokk-luik ja tuttpüttide paar
AEWA LIIGID. Kühmnokk-luik ja tuttpüttide paar. Mõlemad liigid kuuluvad AEWA kokkuleppe alla. 
Autor: Igor Nael

 

Aafrika-Euraasia rändveelindude kaitse kokkulepe (AEWA) eesmärk on rahvusvaheliselt kaitsta rändavaid veelinde ning nende elupaiku kogu rändealal Aafrika-Euraasia arktiliste veelindude rändeteel. Lepet administreerib ÜRO keskkonnaprogramm (UNEP). Lepe võeti vastu 1995. aastal Haagis ning avati alla kirjutamiseks aasta hiljem. Lepe jõustus 1999. Aastaks 2021 on sellega liitunud 82 riiki. Eesti liitus leppega 2008. aastal. Lepe on välja kasvanud Rändliikide Kaitse Konventsioonist, mille üheks töö korraldamise vahendiks ongi spetsiifilised lepped konkreetsete eesmärkide saavutamiseks.

 

AEWA leppe alla kuulub 255 rändavat veelinnuliiki. Leppe täitmiseks, st nende liikide kaitseks on koostatud strateegiline tegevuskava. Selle eesmärk on tugevdada rändavate veelindude kaitset ning vähendada lindude suremust rändel. Rändavate veelindude kasutamine (nt neile jahi pidamine) peab olema säästlik kogu rändetee ulatuses ning kogu rändetee peab olema lindudele ohutu.

 

AEWA leppe tegevuskava kohustab liikmesriike, sh Eestit kehtestama meetmeid rändavate veelindude kaitseks. Erilist tähelepanu tuleb pöörata ohustatud ja ebasoodsas kaitsestaatuses olevatele liikidele. Näiteks keelati selle leppe täitmiseks pliihaavlite kasutamine veelinnujahil [1], kuna need langevad veekogude põhja ja mürgitavad veekogul toituvaid linde. Lisaks võivad pliimürgituse saada röövlinnud, kes toituvad haavlitega haavata saanud lindudest.

 

Tegevuskava täitmise kohta peavad liikmesriigid esitama iga kolme aasta tagant aruande. Eestis vastutab AEWA leppe elluviimise ning aruandluse eest Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakond.