Looduskaitse statistika

31.12.2021. seisuga on summaarselt koos maa- ja veealaga Eesti pindalast kaitse all 23%

 

Kaitstavate alade pindala Eestis suurenes oluliselt 2004. aastal, kui moodustati Natura 2000 võrgustik. Selle tulemusena tõusis kaitstavate alade osakaal maismaast 11%-lt 17%-ni ning jätkates seejärel tasapisi suurenemist. Oluliselt tõusis ka territoriaalmere kaitstavate alade pindala - kui 2000. aastate alguses oli kaitse all 3% territoriaalmerest, siis peale Natura 2000 võrgustiku loomist kerkis kaitstava mereala pindala osakaal 27% lähedale (siin ei ole arvestatud majandusvööndit) [1].

 

2021. aastalõpu seisuga on Eesti maismaast (sh siseveekogud, välja arvatud Võrtsjärv ja Peipsi järv) kaitse all 19,5%. Suured järved on kaitse all 44% ulatuses. Territoriaalmere kaitstuse osakaal on 27,2%, koos majandusvööndiga on kaitse all 18,7%. Summaarselt koos maa- ja veealaga on Eesti pindalast kaitse all 23%. Eesti ligi 4000 km pikkusest rannajoonest on kaitse all veidi üle 3/4 [1].

 

Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni globaalse elurikkuse strateegia nn Aichi eesmärk 11 seadis riikidele sihiks võtta aastaks 2020 kaitse alla vähemalt 17% maa-alast ja sisevetest ning 10% merest. Eesti on need eesmärgid ületanud maismaa ja sisevete kaitstuse osas 3,5% ja mere osas 8,7% [1].

 

Maakondlikult on 2021. aasta seisuga kaitstavate alade osakaal suurim Läänemaal (28,9%), Pärnumaal (27,3%) ning Hiiumaal (23,6%). Kõige vähem on kaitstavaid alasid Põlvamaal (8,3%) ja Jõgevamaal (14,1%). 

 

Kaitstava territooriumi pindala maakonniti 31.12.2021. a seisuga. Allikas: Keskkonnaagentuur
Maakond Kaitstava territooriumi muutus (ha) võrreldes 2019. a Kaitstava territooriumi pindala (ha) % maakonna pindalast
Harjumaa 420↑ 87322 20,2
Hiiumaa 32↑ 24317 23,6
Ida-Virumaa 453↑ 62955 21,2
Jõgevamaa 42↓ 35976 14,1
Järvamaa 18↑ 38522 14,4
Läänemaa 54↑ 52438 28,9
Lääne-Virumaa 74↑ 62116 16,8
Põlvamaa 58↑ 15107 8,3
Pärnumaa 172↑ 148104 27,3
Raplamaa 75↑ 55657 20,1
Saaremaa 359↑ 55823 19
Tartumaa 283↑ 61982 18,5
Valgamaa 20↑ 40800 21,3
Viljandimaa 39↑ 58324 17,1
Võrumaa 27↑ 47759 17,2
kokku maismaa 2041↑ 847201 19,5

 

Loe lisaks:

 

 

Eesti kaitstava territooriumi pindala aastate kaupa:

 

 

Viimati muudetud: 12.04.2022

 

 

__________________________________________

[1] R. Roasto jt. Eesti looduse kaitse aastal 2020. Tallinn: Keskkonnaagentuur, 2020