Looduskaitse statistika

31.12.2020. seisuga on summaarselt koos maa- ja veealaga Eesti pindalast kaitse all 23%

 

Kaitstavate alade pindala Eestis suurenes oluliselt 2004. aastal, kui moodustati Natura 2000 võrgustik. Selle tulemusena tõusis kaitstavate alade osakaal maismaast 11%-lt 17%-ni ning jätkates seejärel tasapisi suurenemist. Oluliselt tõusis ka territoriaalmere kaitstavate alade pindala - kui 2000. aastate alguses oli kaitse all 3% territoriaalmerest, siis peale Natura 2000 võrgustiku loomist kerkis kaitstava mereala pindala osakaal 27% lähedale (siin ei ole arvestatud majandusvööndit) [1].

 

2020. aastalõpu seisuga on Eesti maismaast (sh siseveekogud, välja arvatud Võrtsjärv ja Peipsi järv) kaitse all 19,4%. Suured järved on kaitse all 44% ulatuses. Territoriaalmere kaitstuse osakaal on 27%, koos majandusvööndiga on kaitse all 18,7%. Summaarselt koos maa- ja veealaga on Eesti pindalast kaitse all 23%. Eesti ligi 4000 km pikkusest rannajoonest on kaitse all veidi üle 3/4 [1].

 

Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni globaalse elurikkuse strateegia nn Aichi eesmärk 11 seadis riikidele sihiks võtta aastaks 2020 kaitse alla vähemalt 17% maa-alast ja sisevetest ning 10% merest. Eesti on need eesmärgid ületanud maismaa ja sisevete kaitstuse osas 3,5% ja mere osas 8,7% [1].

 

Maakondlikult on 2020. aasta seisuga kaitstavate alade osakaal suurim Läänemaal (29%), Pärnumaal (27%) ning Hiiumaal (23,5%). Kõige vähem on kaitstavaid alasid Põlvamaal (8%) ja Jõgevamaal (14%). 

 

Kaitstava territooriumi pindala maakonniti 31.12.2020. a seisuga. Allikas: Keskkonnaagentuur
Maakond Kaitstava territooriumi muutus (ha) võrreldes 2019. a Kaitstava territooriumi pindala (ha) % maakonna pindalast
Harjumaa 206↓ 86901 20,1
Hiiumaa 6↑ 24286 23,5
Ida-Virumaa 102↑ 62502 21,0
Jõgevamaa 38↑ 36019 14,2
Järvamaa 282↑ 38504 14,4
Läänemaa 45↑ 52384 28,9
Lääne-Virumaa 82↑ 62043 16,8
Põlvamaa 51↑ 15049 8,3
Pärnumaa 306↑ 147932 27,3
Raplamaa 24↑ 55582 20,1
Saaremaa 411↑ 55464 18,9
Tartumaa 47↑ 61699 18,4
Valgamaa 12↑ 40780 21,3
Viljandimaa 175↑ 58285 17,0
Võrumaa 7↑ 47732 17,2
kokku maismaa 1382↑ 845160 19,4

 

Loe lisaks:

 

 

Eesti kaitstava territooriumi pindala aastate kaupa:

 

__________________________________________

[1] R. Roasto jt. Eesti looduse kaitse aastal 2020. Tallinn: Keskkonnaagentuur, 2020