Looduskaitse kogumikud

Keskkonnaagentuur annab iga nelja-viie aasta tagant välja Eesti looduskaitse ülevaatlikke kogumikke.

 

Esimene kogumik ilmus aastal 2007, järgmised aastatel 2011, 2015, 2020. Viimasest kogumikust on valminud ka ArcGIS kaardilugu.

 

Kogumike eesmärgiks on anda ülevaade Eesti looduskaitse seisust ning kogumike ilmumise vahepeal toimunud muutustest, hinnata nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil seatud sihtide täitmist ning kirjeldada elurikkuse säilimiseks kavandatavaid tulevikusuundumusi.

 

2020. aasta kogumik sisaldab enamikke looduskaitse tahke alates klassikalistest looduskaitsealadest ja kaitse alla võetud liikidest ning lõpetades viimase kümnendi jooksul päevakorda kerkinud teemadega, nagu näiteks looduse hüvede ehk ökosüsteemiteenuste kaardistamine ja igaühe loodushoid. 

 

Seni ilmunud kogumikud: