Rahvusvahelised merede kaitse kokkulepped

Lepingute eesmärk on reguleerida riikide koostööd merel, peamise rõhuga merereostuse vastu võitlemisele

Kivine mererannik
LEPPED MERE KAITSEL. Eesti aegade suurima merereostuse põhjustas 2006. aastal Libeeria lipu all sõitev tanker Flawless, kust lekkis merre 1,5 tonni rasket kütteõli. Autor: Igor Nael.
 

Maailmas on palju merede kaitse kokkuleppeid. Eesti on neist mitmetega liitunud [1]. Lepingute eesmärk on reguleerida riikide koostööd merel, peamise rõhuga merereostuse vastu võitlemisele.

 

Rahvusvahelistest konventsioonidest on olulisemad ÜRO ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) omad.

 

ÜRO mereõiguse konventsioon (UNCLOS) reguleerib üleilmselt riikide üldised õigused ja kohustused mere kasutamisel ja kaitsel. Eestis ühines sellega aastal 2005 [2]. Selle leppe eesmärk on kasutusele võtta meetmed mistahes allikast lähtuvat merereostuse vältimiseks, vähendamiseks ja kontrollimiseks.

 

Eesti liitus Rahvusvahelise Mereorganisatsiooniga (IMO-ga) 1992. aastal. IMO alla kuulub mitmeid lepinguid, millest olulisimad käsitlevad merereostuse vastu võitlemist:

 

 

Eesti jaoks väga oluline mere kaitset käsitlev lepe on Helsingi konventsioon ehk Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioon, mille eesmärk on kaitsta kogu Läänemere ala kõigi reostusallikate eest ja püüd taastada ning kaitsta Läänemere ökoloogilist tasakaalu. Loe HELCOM-ist lähemalt siit.

 

Lisaks reostusele ohustavad mere head seisundit võõrliigid. Võõrliigid muutuvad ohtlikuks siis, kui nad ohustavad meie loodusliku ökosüsteemi toimimist, näiteks hävitades oma elutegevusega olemasolevaid elupaiku või liike. Võõrliigid jõuavad merre tihti ballastveega. Seepärast on väga oluline, et Eesti on liitunud IMO Ballastvee ja ballastvee käitluse rahvusvahelise konventsiooniga

 

___________________________

[1] Vt ka https://envir.ee/vesi-mets-maavarad/merekeskkonna-kaitse/rahvusvahelised-lepingud

[2] https://www.riigiteataja.ee/akt/911675

[3] https://www.riigiteataja.ee/akt/13147017

[4] https://www.riigiteataja.ee/akt/13032218

[5] https://www.riigiteataja.ee/akt/205122018002

[6] https://www.riigiteataja.ee/akt/222022018001