Kaitstavate loodusobjektide statistika

2020. aasta 31. detsembri seisuga oli Eestis kokku 3951 kaitstavat loodusobjekti

 

See on 29 objekti võrra rohkem kui aasta varem. Edaspidi on sulgudes toodud objektide arvu erinevus võrreldes 2019. aastaga.

 

Täpsem jagunemine tüüpide kaupa on järgmine:

  • looduskaitsealasid 231 (muutust ei toimunud ↔);
  • maastikukaitsealasid 156 (muutus 2↑);
  • rahvusparke 6 (muutust ei toimunud ↔);
  • vana ehk uuendamata kaitsekorraga alasid 38 (muutus 21↓);
  • parke ja puistuid 470 (muutus 42↓);
  • hoiualasid 319 (muutust ei toimunud ↔);
  • püsielupaiku 1633 (muutus 80↑);
  • kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaid loodusobjekte 22 (muutus 1↓);
  • kaitstavaid looduse üksikobjekte 1076 (muutus 10↑).

 

Kaitsealuseid liike on Eestis 568 ja need jagunevad järgnevalt: 

Kaitsealuste liikide jagunemine kaitsekategooriate ja liigirühmade kaupa
  I kaitsekategooria II kaitsekategooria III kaitsekategooria
Sõnajalgtaimed 10 6 5
Paljasseemnetaimed 0 1 0
Katteseemnetaimed 19 119 53
Sammaltaimed 4 25 16
Seened 9 27 10
Samblikud 1 32 18
Selgrootud loomad 1 6 45
Linnud 16 33 67
Kalad 0 2 5
Kahepaiksed 2 2 7
Roomajad 0 1 4
Imetajad 2 13 7
Kokku 64 267 237

 

 

Loe lisaks: Kaitstavate loodusobjektide statistika aastate kaupa: