Kaitstavate loodusobjektide statistika

2023. aasta 31. detsembri seisuga oli Eestis kokku 4455 kaitstavat loodusobjekti

 

See on 124 objekti võrra rohkem kui aasta varem. Edaspidi on sulgudes toodud objektide arvu erinevus võrreldes 2022. aastaga.

 

Täpsem jagunemine tüüpide kaupa on järgmine:

  • looduskaitsealasid 242 (muutus 4↑);
  • maastikukaitsealasid 150 (muutus 3↑);
  • rahvusparke 6 (muutust ei toimunud ↔);
  • vana ehk uuendamata kaitsekorraga alasid 4 (muutus 8↓);
  • parke ja puistuid 461 (muutus 9↑);
  • hoiualasid 308 (muutus 3↓);
  • püsielupaiku 2041 (muutus 112↑);
  • lõheliste kudemis- ja elupaiku 125 (muutust ei toimunud ↔);
  • kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaid loodusobjekte 28 (muutus 4↑);
  • kaitstavaid looduse üksikobjekte 1088 (muutus 1↑).

 

Kaitsealuseid liike on Eestis 568 ja need jagunevad järgnevalt: 

Kaitsealuste liikide jagunemine kaitsekategooriate ja liigirühmade kaupa
  I kaitsekategooria II kaitsekategooria III kaitsekategooria
Sõnajalgtaimed 10 6 5
Paljasseemnetaimed 0 1 0
Katteseemnetaimed 19 119 53
Sammaltaimed 4 25 16
Seened 9 27 10
Samblikud 1 32 18
Selgrootud loomad 1 6 45
Linnud 16 33 67
Kalad 0 2 5
Kahepaiksed 2 2 7
Roomajad 0 1 4
Imetajad 2 13 7
Kokku 64 267 237

 

 

Loe lisaks: Kaitstavate loodusobjektide statistika aastate kaupa: 

 

 

Viimati muudetud: 15.05.2023