Kaitstavate loodusobjektide statistika

2021. aasta 31. detsembri seisuga oli Eestis kokku 4119 kaitstavat loodusobjekti

 

See on 173 objekti võrra rohkem kui aasta varem. Edaspidi on sulgudes toodud objektide arvu erinevus võrreldes 2020. aastaga.

 

Täpsem jagunemine tüüpide kaupa on järgmine:

  • looduskaitsealasid 230 (muutus 1↓);
  • maastikukaitsealasid 151 (muutus 5↓);
  • rahvusparke 6 (muutust ei toimunud ↔);
  • vana ehk uuendamata kaitsekorraga alasid 19 (muutus 19↓);
  • parke ja puistuid 470 (muutust ei toimunud ↔);
  • hoiualasid 315 (muutus 4↓);
  • püsielupaiku 1811 (muutus 178↑);
  • kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaid loodusobjekte 23 (muutus 1↑);
  • kaitstavaid looduse üksikobjekte 1094 (muutus 18↑).

 

Kaitsealuseid liike on Eestis 568 ja need jagunevad järgnevalt: 

Kaitsealuste liikide jagunemine kaitsekategooriate ja liigirühmade kaupa
  I kaitsekategooria II kaitsekategooria III kaitsekategooria
Sõnajalgtaimed 10 6 5
Paljasseemnetaimed 0 1 0
Katteseemnetaimed 19 119 53
Sammaltaimed 4 25 16
Seened 9 27 10
Samblikud 1 32 18
Selgrootud loomad 1 6 45
Linnud 16 33 67
Kalad 0 2 5
Kahepaiksed 2 2 7
Roomajad 0 1 4
Imetajad 2 13 7
Kokku 64 267 237

 

 

Loe lisaks: Kaitstavate loodusobjektide statistika aastate kaupa: 

 

 

Viimati muudetud: 06.05.2022