Kaitstavate loodusobjektide statistika

2022. aasta 31. detsembri seisuga oli Eestis kokku 4331 kaitstavat loodusobjekti

 

See on 212 objekti võrra rohkem kui aasta varem. Edaspidi on sulgudes toodud objektide arvu erinevus võrreldes 2021. aastaga.

 

Täpsem jagunemine tüüpide kaupa on järgmine:

  • looduskaitsealasid 238 (muutus 8↑);
  • maastikukaitsealasid 147 (muutus 4↓);
  • rahvusparke 6 (muutust ei toimunud ↔);
  • vana ehk uuendamata kaitsekorraga alasid 12 (muutus 7↓);
  • parke ja puistuid 452 (muutus 18↓);
  • hoiualasid 311 (muutus 4↓);
  • püsielupaiku 1929 (muutus 118↑);
  • kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaid loodusobjekte 24 (muutus 1↑);
  • kaitstavaid looduse üksikobjekte 1087 (muutus 7↓).

 

Kaitsealuseid liike on Eestis 568 ja need jagunevad järgnevalt: 

Kaitsealuste liikide jagunemine kaitsekategooriate ja liigirühmade kaupa
  I kaitsekategooria II kaitsekategooria III kaitsekategooria
Sõnajalgtaimed 10 6 5
Paljasseemnetaimed 0 1 0
Katteseemnetaimed 19 119 53
Sammaltaimed 4 25 16
Seened 9 27 10
Samblikud 1 32 18
Selgrootud loomad 1 6 45
Linnud 16 33 67
Kalad 0 2 5
Kahepaiksed 2 2 7
Roomajad 0 1 4
Imetajad 2 13 7
Kokku 64 267 237

 

 

Loe lisaks: Kaitstavate loodusobjektide statistika aastate kaupa: 

 

 

Viimati muudetud: 15.05.2023