Euroopa keskkonnaagentuur ja EIONET

Euroopa Keskkonnaagentuuri ülesanne on pakkuda Euroopa kohta usaldusväärset ja sõltumatut keskkonnateavet

Euroopa Keskkonnaagentuuri hoone Kopenhaagenis
EUROOPA KESKKONNAAGENTUURI HOONE KOPENHAAGENIS. Allikas: EEA 

1990. aastal loodud Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA) on Euroopa Liidu asutus, mille ülesanne on pakkuda usaldusväärset ja sõltumatut keskkonnateavet. Euroopa keskkonnaagentuur on oluline teabeallikas keskkonnapoliitika kujundajatele, rakendajatele, hindajatele ja üldsusele. 2022. aastal on Euroopa Keskkonnaaagentuuril 32 liikmesriiki ja 6 koostööd tegevat riiki.

 

EEA kogub keskkonnateavet üle-euroopaliselt ja aitab sellele teabele tuginedes EL-il ja liikmesriikidel teha põhjendatud otsuseid keskkonna parandamiseks ja kestliku arengu saavutamiseks. Keskkonnateabe üle-euroopaliseks kogumiseks koordineerib EEA Euroopa keskkonnateabe- ja vaatlusvõrgu Eionet tegevust koostöös liikmesriikide teabekeskustega. Viimasteks on tavaliselt keskkonnaametid või keskkonnaministeeriumid. Need asutused koordineerivad arvukatest asutustest koosnevaid riiklikke võrgustikke.

 

Eestis on kontaktasutuseks Keskkonnaagentuur. Kontaktisikuks on Indrek Laas (Indrek.Laas@envir.ee). Igas keskkonnavaldkonnas (elurikkus, vesi, välisõhk jne) on omakorda kontaktisikud.

 

Euroopa Keskkonnaagentuur koostab iga 5 aasta tagant Euroopa keskkonnaseisundi ülevaate „State Of Environmental Report“ (SOER). Viimane ülevaade – SOER 2020 ilmus 2019. a lõpus.

 

EEA peamised kliendid on Euroopa Liidu institutsioonid ning agentuuri liikmesriigid. Teabe olulisteks kasutajateks on lisaks poliitilistele otsustajatele ka äri- ja akadeemilised ringkonnad, vabaühingud ja muud kodanikuühiskonna liikmed.

Paadiga järvel
ET LOODUS PÜSIKS KORRAS. EEA aitab EL-il ja liikmesriikidel teha põhjendatud otsuseid keskkonna parandamiseks ja kestliku arengu saavutamiseks. Autor: Igor Nael

 

EIONET võrgustik

 

Aastal 1994 tegutsemist alustanud Euroopa keskkonnateabe ja -vaatlusvõrk (Eionet) on Euroopa Keskkonnaagentuuri (EEA) ning selle liikmes- ja koostööriikide partnerlusvõrgustik. EIONET-i abil koondab EEA riikide keskkonnateavet. See teave tehakse avalikuks EEA veebilehel, selle põhjal annab EEA välja erinevaid keskkonnaseisundi ülevaateid ja seda kasutatakse keskkonnajuhtimise protsesside, keskkonnapoliitika ja -hinnangute ning kodanike osaluse toetamiseks.

 

 

Linke:

 

 

Viimati muudetud: 27.06.2022